Infinitus

FTB technický modpack pro opravdové experty

Informace

Infinitus je založený na modpacku FTB Infinity Evolved expert mode, který běží na verzi Minecraftu 1.7.10. Jedná se o No PvP server, tzn. že se hráči mezi sebou nemohou zabíjet.

Tento modpack je zaměřen převážně na technické módy jako například Immersive Engineering, EnderIO, IndustrialCraft 2, Thermal Expansion a spousta dalších. Díky vlastním receptům, questům a rank postupem na našem serveru vydržíte hrát opravdu dlouho.

První kroky

Po připojení na server Infinitus se ocitnete na spawnu. Je důležité si na spawnu projít všechny informační části a pročíst si základní poučky o serveru. Poté, až si vše důkladně pročtete, můžete se teleportovat na náhodné místo mimo spawn příkazem /zespawnu. Před samotným začátkem stavby vašeho domu doporučujeme vytvořit residenci, ta se u nás označuje dřevěnou tyčkou.

Ekonomika

Na tomto serveru získáváte peníze za odehraný čas. Každých 15 minut obdržíte určitou částku, která je závislá na vaší hodnosti. Také je zde stanovená maximální částka, kterou můžete za den tímto způsobem vydělat.

Hodnosti

Jak bylo již dříve zmíněno, je zde rank postup, neboli systém hodností. Tyto hodnosti získáváte skládáním zkoušek (výjimkou je získání VIP, VIP+ nebo Sponzora). Jednotlivé zkoušky provádíte pomocí příkazu /rank.

Nováček

Jedná se o základní hodnost, kterou hráč získá automaticky po prvním připojení do hry. Hráč s touto hodností čeká na teleportaci a má k dispozici pouze menší velikosti residencí.

Technik

Druhá hodnost na serveru. Hráč s touto hodností již vůbec nečeká na teleporty a může vytvářet větší residence.

Hráč musí odevzdat následující itemy:

Získává následující výhody:

Mistr

Hráči s touto hodností jsou již bráni za hráče, kteří modpacku opravdu umí. Proto mají k dispozici lepší výhody.

Hráč musí mít odehráno alespoň 200 hodin a odevzdat následující itemy:

Poté získá následující výhody:

Expert

Tuto hodnost získávají opravdu zkušení hráči, experti.

Hráč musí mít odehráno alespoň 500 hodin a odevzdat následující itemy:

Poté získá následující výhody:

Další informace

Návod naleznete v tomto videu:

 • 40× blok generující RF
 • 40× blok generující EU
 • 8× Alveary
 • 300× Apiary
 • 1× pumpa v Netheru na lávu
 • 6× Forestry farma
 • 8× Steam Turbine (Railcraft)
 • 4× Railcraft tank
 • 20× Coke Oven CELKEM (Railcraft nebo Immersive eng.)
 • 10× Blast Furnance CELKEM (Railcraft nebo Immersive eng.)
 • 8× Railcraft Boiler
 • 6× Nuclear Reactor z IC2
 • 4× Reactor z BigReactors v maximální rozloze 16x16x16
 • 2× Steam Turbine z BigReactors v maximální rozloze 9x9x16
 • 8× Harvester z MFR
 • Další maximálně 1 farma z MFR na cokoliv jiného (Můžete mít 8× harvester a k tomu 1× farmu na krávy, 1× farmu na ovce, 1× autospawner, ....)
Tato omezení jsou stanovena pro jednoho hráče, popřípadě více hráčů žijících na stejném území/ve stejné oblasti. Omezení jsou pravidelně kontrolována.

Block breaker & placer z OpenBlocks

 • /res pset OpenModsFakePlayer-001 place true
 • /res pset OpenModsFakePlayer-001 destroy true

Activator z Thermal Expansion

 • /res pset [CoFH] place true
 • /res pset [CoFH] destroy true

Filler nebo Quarry v těžebním světě

 • /res pset [BuildCraft] place true
 • /res pset [BuildCraft] destroy true

Tunnel Bore z RailCraftu

 • /res pset [Railcraft] place true

Forestry farmy ani farmy z MineFactoryReloaded není potřeba v residencích povolovat.

Název itemu Mód Důvod
Block Breaker MineFactory Reloaded Grief v residencích
Block Placer MineFactory Reloaded Grief v residencích
SPAMR Launcher MineFactory Reloaded Grief
Needlegun MineFactory Reloaded Grief
Turtle ComputerCraft Grief
ME Formation plane AppliedEnergistics 2 Pokládání zabanovaných bloků
Spatial system AppliedEnergistics 2 Přenášení velkých struktur
Block Breaker ProjectRed Grief v residencích
Block Placer ProjectRed Grief v residencích
Frame ProjectRed Přesun struktur
Frame motor ProjectRed Přesun struktur
Core ze stromů (Miner's, Sorting, Time) Twilight Forest Grief
Sapling (Miner's, Soring, Time) Twilight Forest Grief
Uncrafting Table Twilight Forest Zabugované
Anti-Builder Twilight Forest Grief
Carminite Reactor Twilight Forest Grief
Crumble horn Twilight Forest Grief
Ore Magnet Twilight Forest Grief
Ice bomb Twilight Forest Grief
Weather Obelisk EnderIO Ovládání počasí
Rainmaker Forestry Ovládání počasí
Weather Controller Draconic Evolution Ovládání počasí
Sun Dial Draconic Evolution Ovládání slunce
Distortion flame Draconic Evolution XRay
Oblivion Frame MagicBees
Oblivion Essence MagicBees
Unstable ingot block ExtraUtilities 2 XRay
Golden bag ExtraUtilities 2 Duplikace
Ender Pump ExtraUtilities 2 Načítá chunky
Mining laser IndustrialCraft 2 Grief v residencích
Terraformer IndustrialCraft 2 Grief
Market Pam's HarvesCraft Duplikace
devNull OpenBlocks Duplikace
Cache Thermal Expansion Duplikace
Terrain Smasher Thermal Expansion Grief v residencích
Track relayer cart RailCraft Grief v residencích
Undercutter cart RailCraft Grief v residencích
Track layer cart RailCraft Grief v residencích
Track remover cart RailCraft Grief v residencích
Cart dispenser RailCraft Duplikace
Fancy workbench BiblioCraft Duplikace
Drawbridge Tinker's construct Grief v residencích
Mutator Forestry Inflace
 • /spawn - teleportace na spawn
 • /zespawnu - teleportace na náhodné místo ve volné přírodě (při zaseknutí v residenci, kde nemáte povolen pohyb použijte /unstuck)
 • /warp <název warpu> - teleportace na warp
 • /home <jmeno domova>, /sethome <jméno domova>, /delhome <jméno domova> - teleportace, nastavení, odstranění domova
 • /tpa <nick hráče>, /tpaccept, /tpdeny - žádost o teleportaci na hráče, její přijetí/zamítnutí
 • /rank - odevzdávání itemů k jednotlivým zkouškám
 • /afk - oznámení nepřítomnosti ve hře do chatu
 • /ignore <nick hráče> - nastavení ignorace hráče (neuvidíte jeho zprávy)
 • /msg <nick hráče> <text> - zasílání soukromých zpráv
 • /list - vypsání seznamu online hráčů
 • /money, /money pay <nick hráče> <částka> - zjištění aktuálního zůstatku herních peněz a jejich odesílání hráči
 • /rubin - zjištění aktuálního zůstatku rubínů
 • /changepw <staré heslo> <nové heslo> - změna hesla k vašemu CreativePortal.eu účtu
 • /res <parametry> - nastavení residence (ochrana území)
 • /lock, /unlock, /cmodify <nick hráče> - zamykání, odemykání a sdílení LWC předmětů s hráčem
Název módu Kategorie Odkaz na wiki
Advanced Solar Panels Technické

https://ftbwiki.org/Advanced_Solar_Panels

AgriCraft Utility

https://ftb.gamepedia.com/AgriCraft

AOBD Addon

https://ftb.gamepedia.com/Another_One_Bites_The_Dust

Applied Energetistics 2 Technické

https://ftb.gamepedia.com/Applied_Energistics_2

Avaritia Utility

https://ftb.gamepedia.com/Avaritia

BetterFPS Addon

https://ftb.gamepedia.com/BetterFps

BiblioWoods [Biomes O' Plenty] Design

https://ftb.gamepedia.com/BiblioWoods

BiblioWoods [Forestry] Design

https://ftb.gamepedia.com/BiblioWoods

BiblioWoods [Natura] Design

https://ftb.gamepedia.com/BiblioWoods

Big Reactors Technické

https://ftbwiki.org/Big_Reactors

BiblioCraft Design

https://ftbwiki.org/BiblioCraft

Binnie's Mods Technické

https://binnie.mods.wiki/wiki/Main_Page

Biomes O' Plenty Utility

https://biomesoplenty.fandom.com/wiki/Biomes_O%27_Plenty_Wiki

BuildCraft Technické

https://ftb.gamepedia.com/BuildCraft

Carpenter's Blocks Design

https://ftbwiki.org/Carpenter%27s_Blocks

Chisel Design

https://ftb.gamepedia.com/Chisel_(Chisel_Team)

Climate Control Design

https://github.com/Team-RTG/Realistic-Terrain-Generation/wiki

ComputerCraft Technické

http://www.computercraft.info/wiki/Main_Page

CraftTweaker Addon

https://docs.blamejared.com/

CustomMainMenu Addon

https://github.com/lumien231/Custom-Main-Menu/wiki

Custom NPCs Utility

https://customnpcs.fandom.com/wiki/Customnpcs_Wiki

Dense Ores Utility

https://ftb.gamepedia.com/Dense_Ores

Draconic Evolution Technické

https://ftb.gamepedia.com/Draconic_Evolution

Ender IO Technické

https://ftb.gamepedia.com/Ender_IO

Ender Storage Utility

https://ftb.gamepedia.com/Ender_Storage

Ender Tech Technické

https://ftb.gamepedia.com/EnderTech

Ender ZOO Utility

https://ftb.gamepedia.com/EnderZoo

Extra Cells 2 Technické

https://ftb.gamepedia.com/ExtraCells

Extra TiC Utility

https://ftb.gamepedia.com/ExtraTiC

Extra Utilities Utility

https://ftb.gamepedia.com/Extra_Utilities

FastCraft Addon

https://ftb.gamepedia.com/Fastcraft

Forestry Technické

https://ftb.gamepedia.com/Forestry

GenDustry Utility

https://ftb.gamepedia.com/Gendustry

GraviSuite Technické

https://feed-the-beast.fandom.com/wiki/GraviSuite

HQM Utility

https://ftb.gamepedia.com/Hardcore_Questing_Mode

IC2NuclearControl Technické

https://ftb.gamepedia.com/IC2_Nuclear_Control

Immersive Engineering Technické

https://ftb.gamepedia.com/Immersive_Engineering

IndustrialCraft 2 Technické

https://ftb.gamepedia.com/IndustrialCraft_2

Inventory Tweaks Addon

https://ftb.gamepedia.com/Inventory_Tweaks

Iron Backpacks Utility

https://github.com/gr8pefish/IronBackpacks/wiki

Iron Chests Utility

https://ftb.gamepedia.com/Iron_Chests

Journey Map Utility

https://ftb.gamepedia.com/JourneyMap

Logistics Pipes Technické

https://ftb.gamepedia.com/Logistics_Pipes

Magic Bees Utility

https://ftb.gamepedia.com/Magic_Bees

MineFactory Reloaded Technické

https://ftb.gamepedia.com/MineFactory_Reloaded

MineTweaker 3 Addon

https://ftb.gamepedia.com/MineTweaker

ModTweaker Addon

https://ftb.gamepedia.com/ModTweaker

Morpheus Addon

https://ftb.gamepedia.com/Morpheus

Natura Utility

https://ftb.gamepedia.com/Natura

NEIAddons Addon

https://ftb.gamepedia.com/NEI_Addons

NEIIntegration Addon

https://ftb.gamepedia.com/NEI_Integration

Nether Ores Utility

https://ftb.gamepedia.com/Nether_Ores

NEI Utility

https://ftb.gamepedia.com/NEI

NER Addon

https://ftbwiki.org/Not_Enough_Resources

OpenBlocks Utility

https://ftb.gamepedia.com/OpenBlocks

OpenPeripheral Addons Technické

https://ftb.gamepedia.com/OpenPeripheral_Addons

OpenPeripheral Core Technické

https://ftb.gamepedia.com/OpenPeripheral_Core

OpenPeripheral Integration Technické

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/openperipheralintegration

Optifine Addon

https://ftb.gamepedia.com/OptiFine

Pam's HarvestCraft Utility

https://ftb.gamepedia.com/Pam%27s_HarvestCraft

ProjectRed Base Technické

https://ftb.gamepedia.com/Project_Red

ProjectRed Compatibility Technické

https://ftb.gamepedia.com/Project_Red

ProjectRed Integration Technické

https://ftb.gamepedia.com/Project_Red

ProjectRed Lighting Technické

https://ftb.gamepedia.com/Project_Red

ProjectRed Mechanical Technické

https://ftb.gamepedia.com/Project_Red

ProjectRed World Technické

https://ftb.gamepedia.com/Project_Red

RailCraft Technické

https://ftb.gamepedia.com/Railcraft

Redstone Arsenal Technické

https://ftb.gamepedia.com/Redstone_Arsenal

Resource Loader Addon

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/resource-loader

Runic Dungeons Utility

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/runic-dungeons

Simply Jetpacks Utility

https://ftb.gamepedia.com/Simply_Jetpacks

Solar Expansion Basic Technické

https://ftb.gamepedia.com/Solar_Expansion

Steve's Addons Technické

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/steves-addons

Steve's Carts 2 Technické

https://ftb.gamepedia.com/Steve%27s_Carts

Steve's Factory Manager Technické

https://ftb.gamepedia.com/Steve%27s_Factory_Manager

Steve's Workshop Technické

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/steves-workshop

Storage Drawers Utility

https://ftb.gamepedia.com/Storage_Drawers

Storage Drawers [Biomes O' Plenty] Design

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/storage-drawers-biomes-o-plenty-pack

Storage Drawers [Forestry] Design

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/storage-drawers-forestry-pack

Storage Drawers [Misc] Design

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/storage-drawers-misc-pack

Storage Drawers [Natura] Design

https://www.curseforge.com/minecraft/mc-mods/storage-drawers-natura-pack

Thermal Dynamics Technické

https://ftb.gamepedia.com/Thermal_Dynamics

Thermal Expansion Technické

https://ftb.gamepedia.com/Thermal_Expansion

Thermal Foundation Technické

https://ftb.gamepedia.com/Thermal_Foundation

TiCTooltips Utility

https://ftb.gamepedia.com/TiC_Tooltips

Tinker's Construct Utility

https://ftb.gamepedia.com/Tinkers_Construct

Tinker's Mechworks Utility

https://ftb.gamepedia.com/Tinkers%27_Mechworks

Translocators Utility

https://ftb.gamepedia.com/Translocators

Twilight Forest Magické

https://ftb.gamepedia.com/Twilight_Forest

Unifier Utility

https://ftbwiki.org/Unifier

WAILA Addon

https://ftb.gamepedia.com/WAILA

Waila Harvestability Addon

https://ftb.gamepedia.com/WAILA_Harvestability

WAWLA Addon

https://ftb.gamepedia.com/WAWLA

WR-CBE Technické

https://ftb.gamepedia.com/WR-CBE

Pozn.: Často se nás hráči ptají, jak se nějaké itemy vyrobí. K tomu slouží seznam itemů, co se vám zobrazí když otevřete inventář. Po kliknutí na nějaký item se vám ukáže recept, kterým ho lze vyrobit.