Pravidla

Dodržujte je nebo budete potrestáni!

Závazná pravidla

Připojením na jakýkoliv CreativePortal.eu server souhlasíte s níže uvedenými pravidly a zavazujete se přijmout trest, který Vám bude při jejich případném porušení udělen.

Všeobecné

 1. Zákaz napodobování a kopírování nicků známých osobností a používání vulgárních nicků.
 2. Každý hráč si za svůj účet zodpovídá sám a při jeho odcizení mu není AT povinen poskytnout náhradu.
 3. Každý hráč může vlastnit pouze 1 účet na 1 IP adrese. Pokud chcete více účtů (další členové rodiny), nejprve si o něj zažádejte.
 4. Při ztrátě věcí není AT povinen jakékoliv věci nahrazovat, pokud není dokázána jasná chyba ze strany serveru.
 5. Je zakázáno psát do chatu nesmyslné zprávy, používat neslušné výrazy, CAPS LOCK nebo jakkoliv urážet ostatní hráče a členy AT.
 6. V chatu nebudou tolerovány žádné věci v rozporu se zákony ČR a slušného chování.
 7. Je přísně zakázáno v chatu jakkoliv propagovat herní portály a herní nebo komunikační servery nepatřící pod CreativePortal.eu.
 8. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do území, zařízení a majetku cizího hráče v residenci, tribe i mimo ně.
 9. Je zakázáno jakkoliv obcházet vypnuté PvP, to zahrnuje např. zabíjení okolních hráčů kbelíkem lávy, topení spících hráčů.
 10. Je přísně zakázáno zneužívat nalezených bugů ve hře. Po zjištění bugu je hráč povinen jej nahlásit někomu z členů AT.
 11. Je přísně zakázáno prodávat herní itemy za reálné věci či peníze.
 12. Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem žebrat o peníze nebo itemy od ostatních hráčů.
 13. Hráč je povinen dodržovat nařízená omezení (jejich seznam naleznete v sekci Informace daného serveru).
 14. Je zakázáno obtěžovat členy AT hloupými dotazy.
 15. Členové AT mají vždy pravdu.

Minecraft

Infinitus & Modus

 1. Majetek hráčů, kteří se nepřipojí po dobu delší než 100 dní může být bez náhrady odstraněn.
 2. Ničení krajinného rázu v hlavním světě (Overworld) (např. stavění sloupů 1x1, vysoké věže z cobblestone, apod.) je zakázáno a může být trestáno.
 3. Hráč je povinen respektovat pravidla místa, kde se nachází (event, PvP aréna...).
 4. Zkoušku pro získání vyšší hodnosti si dělá každý hráč sám! Jakákoliv pomoc od ostatních hráčů je přísně trestána.
 5. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace ulehčující hru, které nejsou obsaženy v oficiálním modpacku.
 6. Je zakázáno obcházet omezení daná serverem. To se týká hlavně AntiAfk zařízení a zneužívání itemů pro postup v eventu, do kterých nepatří.
 7. Hráč je povinen umístit multiblock do jednoho chunku. Pokud tak ale nejde učinit kvůli jeho velikosti (například Forestry farma), je hráč povinen jej umístit tak, aby zabíral co nejméně chunků.
 8. Je zakázáno nechávat rozestavěné multiblocky.
 9. Je příšně zakázáno balíčkovat energii v rozsáhlé míře.
 10. Hráč je povinen umístit kabely a trubky tak, aby předešel vzniku cyklu.
 11. Hráč nesmí zbytečně zatěžovat server XP farmami, trubkami, přebytkem strojů a podobnými věcmi zatěžující server.
 12. Hráč může využívat chestshopy pouze na místech k tomu určeným (např. shopy na spawnu a na /warp mesto).
 13. Je zakázáno vkládat ME disky do batohů. Vložením ME disku do batohu dojde k rozbití inventáře a následné ztrátě jeho obsahu.
 14. Je zakázáno prodávat vyšlechtěné včely a séra, povolen je pouze prodej základních včel a sér.

Infinitus

 1. Je přísně zakázáno prodávat ostatním hráčům itemy, na které nemají dostatečný progres. Kupující je povinen prodavajícímu prokázat, že jeho progres pro nákup je dostačující.
 2. Je přísně zakázáno nabírat do party (Questbook) hráče za účelem obejít progres. Do party spolu mohou vstoupit pouze hráči, kteří spolu bydlí nebo hráči, kteří jsou na tom progresově stejně.

Modus 2

 1. PvP je povoleno pouze v Twilight Forest světě. Zde vstupují hráči na vlastní nebezpečí a jakákoliv ztráta itemů, která při zabití jiným hráčem nastane, není problém serveru.
 2. S Thaumcraftem je povoleno pracovat pouze ve své vlastní base, případně kdekoliv na serveru Worlds. Jinýmy slovy je zakázáno jakkoliv zamořovat stavební svět, mimo svou base.

ARK

 1. Po postavení jakékoliv tamovačky je hráč povinen ji po sobě sklidit, to se týká jakýchkoliv struktur (i starých base, pokud se stěhujete).
 2. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace ulehčující hru, které nejsou obsaženy v oficiální hře.
 3. Je zakázáno stavět struktury na spawny hráčů, surovin, dinosaurů, dropů, bobřích hrází, explorer notes či v jeskyních. Platí i pro obelisky, ostrov masožravců a býložravců.
 4. Je přísně zakázáno úmyslně zasahovat do území cizích hráčů. To se týká hlavně obestavění strukturami za účelem blokování či házením wild dinosaurů do cizích base.
 5. Je zakázáno pouštět jakéhokoliv dinosaura na "agressive" bez přítomnosti majitele. Dinosauři stejně bez načítání hráčem žádné věci nenafarmí (neplatí v ohrazené base).
 6. Hráč je povinen po vybrání bobří hráze nepotřebný materiál vyházet. Zároveň je přísně zakázáno pohazovat nechtěná vajíčka Rock Draků či Wyvern po zemi (stačí je sníst).
 7. Je přísně zakázáno prodávat nebo darovat mutované dinosaury. Mutované dinosaury můžete prodávat pouze kastrované.
 8. Pokud někdo příjme druhého hráče do tribu, příjímá ho na vlastní zodpovědnost. AT není povinen případné krádeže řešit.
 9. Je zakázáno nechávat zapnutý breeding dinosaurů bez přítomnosti majitele.
 10. Je přísně zakázáno brát cokoliv z base, které jsou rozpadlé (týká se to jak dinosaurů tak itemů), server celou base i dinosaury při restartu sám automaticky smaže.
 11. AT má právo vstoupit do tribu cizího hráče, pokud má důvodné podezření na porušování pravidel a nebo při řešení jakéhokoliv problému týkajícího se tohoto tribu.

Doporučení pro ARK

 • Když už někoho berete na bosse, neberte ho úplně zadarmo. Vás to také stálo nějaké úsilí.
 • Pokud chcete někomu prodat dinosaura z DLC, které on nevlastní, nebojte se říct si o víc. PS: sedlo si také sám nevyrobí.
 • Vytvořte si tribe i pokud hrajete sami. Nic vás to nestojí, a když budete s členem AT cokoliv řešit, ulehčíte mu tím práci.
 • Prodávejte dinosaury za reálné ceny, abyste předešli případným omezením kvůli ekonomice.
 • Když vám roste malá gacha, krmte masem, nikoliv bobulemi. Hlad ji klesá rychleji, než ji bobule hlad doplní.
AT – Admin Team