Pravidla

Dodržujte je nebo budete potrestáni!

Závazná pravidla

Připojením na jakýkoliv CreativePortal.eu server souhlasíte s níže uvedenými pravidly a zavazujete se přijmout trest, který vám bude při jejich případném porušení udělen.

Účet

 1. Zákaz napodobování a kopírování nicků známých osobností a používání vulgárních nicků.
 2. Každý hráč si za svůj účet zodpovídá sám a při jeho odcizení mu není AT povinen poskytnout náhradu.
 3. Každý hráč může vlastnit pouze 1 účet na 1 IP adrese. Pokud chcete více účtů (další členové rodiny), nejprve si o něj zažádejte.
 4. Při ztrátě věcí není AT povinen jakékoliv věci nahrazovat, pokud není dokázána jasná chyba ze strany serveru.
 5. Majetek hráčů, kteří se nepřipojí po dobu delší než 100 dní může být bez náhrady odstraněn.

Chat

 1. Je zakázáno psát do chatu nesmyslné zprávy, používat neslušné výrazy, CAPS LOCK nebo jakkoliv urážet ostatní hráče a členy AT.
 2. V chatu nebudou tolerovány žádné věci v rozporu se zákony ČR a slušného chování.

Griefing

 1. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do území, zařízení a majetku cizího hráče v residenci i mimo ni.
 2. Je zakázáno jakkoliv obcházet vypnuté PvP, to zahrnuje např. zabíjení okolních hráčů kbelíkem lávy.
 3. Bezúčelné ničení krajiny (sloupy 1x1 apod.) je zakázáno a může být trestáno.
 4. Hráč je povinen respektovat pravidla místa, kde se nachází (event, PvP aréna...).

Podvody

 1. Zkoušku pro získání vyšší hodnosti si dělá každý sám! Jakákoliv pomoc od ostatních hráčů je přísně trestána.
 2. Je zakázáno používat jakékoliv modifikace ulehčující hru, které nejsou obsaženy v oficiálním modpacku.
 3. Je zakázáno obcházet omezení daná serverem. To se týká hlavně AntiAfk zařízení a zneužívání itemů pro postup v eventu, do kterých nepatří.
 4. Je přísně zakázáno zneužívat nalezených bugů ve hře. Po zjištění bugu je hráč povinen jej nahlásit někomu z členů AT.
 5. Je zakázáno prodávat herní itemy za reálné věci či peníze.

Omezení

 1. Hráč je povinen dodržovat nařízená omezení (jejich seznam naleznete v sekci Informace daného serveru).
 2. Hráč je povinen umístit multiblok do jednoho chunku. Pokud tak ale nejde učinit, je hráč povinen jej umístit tak, aby zabíral co nejméně chunků.
 3. Je zakázáno nechávat rozestavěné multibloky.
 4. Je příšně zakázáno balíčkovat energii v rozsáhlé míře.
 5. Hráč je povinen umístit kabely a trubky tak, aby předešel vzniku cyklu.
 6. Hráč nesmí zbytečně zatěžovat server XP farmami, trubkami, přebytkem strojů a podobnými věcmi zatěžující server.
 7. Hráč může využívat chestshopy pouze na místech k tomu určeným (tj. shopy na spawnu a tržnici Město).
 8. Je zakázáno vkládat ME disky do batohů. Vložením ME disku do batohu dojde k rozbití inventáře a následné ztrátě jeho obsahu.
 9. Je zakázáno prodávat vyšlechtěné včely, povolen je pouze prodej základních včel.

Ostatní

 1. Je zakázáno obtěžovat členy AT hloupými dotazy.
 2. Členové AT mají vždy pravdu.
AT – Admin Team